Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viastonerr stonerr
People say, "Don't you think you ought to be able to do it by yourself?" And I love this question because the answer is: You can't do it by yourself. That's the entire message of the last 10,000 years of human history. The self is insufficient. The ego will not suffice...you must humble yourself to the point where you admit that you can't do it unless you have help from someone whose idea of home is a cow flop
— Terence McKenna
Reposted frompsychedelics psychedelics viastonerr stonerr
3682 ddb9 500
Reposted bymarcinmarcinjanealicejoneskerosinelexxietoniewszystkotwicewasnaesowingseasonpurplecornflowersajmagahelenburnsnosiema
3680 6d83 500
Reposted bymuvielllexxieaynisjoannnadontforgetmeDorin11miimilovesweetsszszszszszszresortLusialittlesensitivityworst-casespontaneouslatusekitmakesmecalm
3679 8e07 500
Reposted bymarcinmarcinDreamsMayComepannakies
3678 0acf 500
Reposted bymarcinmarcinrugia
3677 b8b3
Reposted byhashkattHopkinswypierdalacAinsworthCasseternaljourneyzodynniwiewrite-url-heresolivagantwloczykijMisqaDreamsMayCome
3676 dddb 500
Reposted byrugiaeibhlin84stonerrjanuschytruspurplecornflowersEmilieBrontelaberblaRoaraAvisblackirisElfenalska
3610 bb3b 500
Reposted byczlowiekwchlodnipollyannaoutkapaDreamsMayCome
2722 f4f8
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viabotanyplay botanyplay
3512 3838 500
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viaasz asz
3682 ddb9 500
Reposted bymarcinmarcinjanealicejoneskerosinelexxietoniewszystkotwicewasnaesowingseasonpurplecornflowersajmagahelenburnsnosiema
3680 6d83 500
Reposted bymuvielllexxieaynisjoannnadontforgetmeDorin11miimilovesweetsszszszszszszresortLusialittlesensitivityworst-casespontaneouslatusekitmakesmecalm
3679 8e07 500
Reposted bymarcinmarcinDreamsMayComepannakies
3678 0acf 500
Reposted bymarcinmarcinrugia
3677 b8b3
Reposted byhashkattHopkinswypierdalacAinsworthCasseternaljourneyzodynniwiewrite-url-heresolivagantwloczykijMisqaDreamsMayCome
3676 dddb 500
Reposted byrugiaeibhlin84stonerrjanuschytruspurplecornflowersEmilieBrontelaberblaRoaraAvisblackirisElfenalska
3610 bb3b 500
Reposted byczlowiekwchlodnipollyannaoutkapaDreamsMayCome
2722 f4f8
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viabotanyplay botanyplay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl