Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Najtrudniej wyjaśnić, dlaczego nam się coś podoba, samo z siebie, szczerze i od razu. (Z tym, co nam się nie podoba, znacznie łatwiej.) Może dlatego, że kiedy tak właśnie  nam się podoba, to znaczy, że zgadza się nie z naszymi nawykami mody, estetyki i konwenansu, ale z naszymi uczuciami. Od uczuć trudniej nam się oderwać, niż od myśli, żeby je analizować. Bardziej jesteśmy uczuciami niż myślami. Te ostatnie zbyt często niezbyt są nasze.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
Reposted fromnowhere-girl nowhere-girl viastonerr stonerr
5301 9a19
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapannakies pannakies
2197 1892 500
Remember the first feelings, how sharp and magical they used to be, the way you felt during your first love kiss, how scared you felt driving a car for the first time. The first day of school, when you fastened your seatbelt the day you got on a plane for the first time. Feelings that got pale and dull by routine. Don’t forget.
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes
3401 2eee 500
Reposted fromsail sail viatediousuncle tediousuncle
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viastonerr stonerr
People say, "Don't you think you ought to be able to do it by yourself?" And I love this question because the answer is: You can't do it by yourself. That's the entire message of the last 10,000 years of human history. The self is insufficient. The ego will not suffice...you must humble yourself to the point where you admit that you can't do it unless you have help from someone whose idea of home is a cow flop
— Terence McKenna
Reposted frompsychedelics psychedelics viastonerr stonerr
3682 ddb9 500
Reposted bysavatagemarcinmarcinjanealicejoneskerosinelexxietoniewszystkotwicewasnaesowingseasonpurplecornflowersajmagahelenburnsnosiemaemmedisebastiankomandor
3680 6d83 500
Reposted bymuvielllexxieaynisjoannnadontforgetmeDorin11miimilovesweetsszszszszszszresortLusialittlesensitivityworst-casespontaneouslatusekitmakesmecalmPjotrek
3679 8e07 500
Reposted bymarcinmarcinDreamsMayComepannakies
3678 0acf 500
Reposted bymarcinmarcinrugia
3677 b8b3
Reposted bysebastiankomandorkmjrurkyinspirationsmrsciastkolavendovarhubarbrrhashkattHopkinswypierdalacAinsworthCasseternaljourneyzodynniwiewrite-url-heresolivagantwloczykijMisqaDreamsMayComekmj
3676 dddb 500
Reposted byBrainyrugiaeibhlin84stonerrjanuschytruspurplecornflowersEmilieBrontelaberblaRoaraAvisblackirisElfenalskaPaiMei
3610 bb3b 500
Reposted byleonetteczlowiekwchlodnipollyannaoutkapaDreamsMayComeindisputabelkamiikatze
2722 f4f8
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viabotanyplay botanyplay
3512 3838 500
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viaasz asz
3677 b8b3
Reposted bysebastiankomandorkmjrurkyinspirationsmrsciastkolavendovarhubarbrrhashkattHopkinswypierdalacAinsworthCasseternaljourneyzodynniwiewrite-url-heresolivagantwloczykijMisqaDreamsMayComekmj
3676 dddb 500
Reposted byBrainyrugiaeibhlin84stonerrjanuschytruspurplecornflowersEmilieBrontelaberblaRoaraAvisblackirisElfenalskaPaiMei
3610 bb3b 500
Reposted byleonetteczlowiekwchlodnipollyannaoutkapaDreamsMayComeindisputabelkamiikatze
2722 f4f8
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viabotanyplay botanyplay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl