Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1458 9c80 500
Reposted bytwiggylawoujointskurwysyntalulaimpressivepinkcacaookeeplookingMerrry98leimakidwecouldbeclosekittylitterdressuicidewszystkodupaolivierkalekzandramaaartynnnoborzeodysseydzonyborntomunch96redstripesdelicatee
5010 fb75 500
Reposted bymidajnotorious-rookieSic616philomathcoeurinaWlodarapati2k6rosalieshakemecover-my-eyeslottibluebellniespokojna-duszaimpressiveindestructiableDreamsMayComekarolssstransfuzja-pragnieniaklutz
5009 862d 500
Reposted bywstydemSic616pati2k6shakemecover-my-eyes3u3aniespokojna-duszaimpressivemyslowyzlewdiedrunkpragnieniakiksFifsouplessm1gu3lall-about-kateflamingomuladharamegadethmaryjanejanis
5008 309e 500
Reposted bySic616Skydelanphilomathkasiastrofanailinibrzoskviniaczterywiekipozniejtojapaulapartyhardorgtfopati2k6passingbirdcavebeargoracekakaoniskowoskrzacikshakemeistsoeasyselseymy-anxietiesaanisiowecover-my-eyesbimberowolentilciablonde-troubellesokolotteeirmelinpiehuskindofnightmareprzekletaxmartiitwiggylawumieralamryjekknothingiseverythingchceblantao5ranoannanobodyjnnaitemizemaryjanejanisschattenreichmrsnobodyyprettylitlleliarMountainGirlgosialapabsolemtransfuzja-tediousunclesoundaddictedhaszraamakingmoviesankinxmoshixsugarvenomsouplessall-about-kategnijacamlodapannaklutzunconsciousflamingointeressiert-mich-netchoreraannanobodystrangerthankindnessleukopeniasebastiankomandorblank-pagekmj
6268 869c
Reposted fromkrzysk krzysk viasarazation sarazation
9836 1cf3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
Najtrudniej wyjaśnić, dlaczego nam się coś podoba, samo z siebie, szczerze i od razu. (Z tym, co nam się nie podoba, znacznie łatwiej.) Może dlatego, że kiedy tak właśnie  nam się podoba, to znaczy, że zgadza się nie z naszymi nawykami mody, estetyki i konwenansu, ale z naszymi uczuciami. Od uczuć trudniej nam się oderwać, niż od myśli, żeby je analizować. Bardziej jesteśmy uczuciami niż myślami. Te ostatnie zbyt często niezbyt są nasze.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
Reposted fromnowhere-girl nowhere-girl viastonerr stonerr
5301 9a19
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapannakies pannakies
2197 1892 500
Remember the first feelings, how sharp and magical they used to be, the way you felt during your first love kiss, how scared you felt driving a car for the first time. The first day of school, when you fastened your seatbelt the day you got on a plane for the first time. Feelings that got pale and dull by routine. Don’t forget.
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes
1458 9c80 500
Reposted bytwiggylawoujointskurwysyntalulaimpressivepinkcacaookeeplookingMerrry98leimakidwecouldbeclosekittylitterdressuicidewszystkodupaolivierkalekzandramaaartynnnoborzeodysseydzonyborntomunch96redstripesdelicatee
5010 fb75 500
Reposted bymidajnotorious-rookieSic616philomathcoeurinaWlodarapati2k6rosalieshakemecover-my-eyeslottibluebellniespokojna-duszaimpressiveindestructiableDreamsMayComekarolssstransfuzja-pragnieniaklutz
5009 862d 500
Reposted bywstydemSic616pati2k6shakemecover-my-eyes3u3aniespokojna-duszaimpressivemyslowyzlewdiedrunkpragnieniakiksFifsouplessm1gu3lall-about-kateflamingomuladharamegadethmaryjanejanis
5008 309e 500
Reposted bySic616Skydelanphilomathkasiastrofanailinibrzoskviniaczterywiekipozniejtojapaulapartyhardorgtfopati2k6passingbirdcavebeargoracekakaoniskowoskrzacikshakemeistsoeasyselseymy-anxietiesaanisiowecover-my-eyesbimberowolentilciablonde-troubellesokolotteeirmelinpiehuskindofnightmareprzekletaxmartiitwiggylawumieralamryjekknothingiseverythingchceblantao5ranoannanobodyjnnaitemizemaryjanejanisschattenreichmrsnobodyyprettylitlleliarMountainGirlgosialapabsolemtransfuzja-tediousunclesoundaddictedhaszraamakingmoviesankinxmoshixsugarvenomsouplessall-about-kategnijacamlodapannaklutzunconsciousflamingointeressiert-mich-netchoreraannanobodystrangerthankindnessleukopeniasebastiankomandorblank-pagekmj
6268 869c
Reposted fromkrzysk krzysk viasarazation sarazation
9836 1cf3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
Najtrudniej wyjaśnić, dlaczego nam się coś podoba, samo z siebie, szczerze i od razu. (Z tym, co nam się nie podoba, znacznie łatwiej.) Może dlatego, że kiedy tak właśnie  nam się podoba, to znaczy, że zgadza się nie z naszymi nawykami mody, estetyki i konwenansu, ale z naszymi uczuciami. Od uczuć trudniej nam się oderwać, niż od myśli, żeby je analizować. Bardziej jesteśmy uczuciami niż myślami. Te ostatnie zbyt często niezbyt są nasze.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
Reposted fromnowhere-girl nowhere-girl viastonerr stonerr
5301 9a19
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapannakies pannakies
2197 1892 500
5301 9a19
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl